23/08/22  Tin của trường  5311
Danh sách học sinh lớp 1 Năm học 2022-2023
 09/08/22  Tin của trường  392
Trường Tiểu học Khánh Bình thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 đối với trẻ ngoài danh sách điều tra
 29/06/22  Tin của trường  852
Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 trường Tiểu học Khánh Bình
 04/09/21  Tin của trường  308
SỐ LƯỢNG: 14 NGƯỜI, GỒM:- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC: 9 NGƯỜI- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN THỂ DỤC: 1 NGƯỜI- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN MỸ THUẬT:  1 NGƯỜI- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN ÂM NHAC:  1 NGƯỜI- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN TIN HỌC: 2 NGƯỜIHỒ SƠ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM CÔNG VĂN SỐ 1093/PGD-TCCB NGÀY 30/8/2021 ...